ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคอิสาน ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย
583,8273287717,5651,07833,015122412,43451314236,8412,041
1. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
1057,2627376615,04089843,48415600017525,7861,791
2. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
936,8635448518,2801,19854,40119800018329,5441,940
3. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
นายดำเนิน เพียรค้า
856,0103858619,3931,13875,63825000017831,0411,773
4. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
นายศุภพงษา จันทรรังษ์
1147,2636109118,6621,25732,18010612,5939920930,6982,072
5. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
1207,7476705910,16880519113500018018,8261,510
6. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
1288,8227889320,3661,44743,61116400022532,7992,399
7. มัธยมศึกษานครราชสีมา
นายสมเกียรติ ชิดไธสง
217326185,3454131311,0686371643,9422,2144960,5283,290
8. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
1057,8736479422,2861,37411,1764911,8217820133,1562,148
9. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
987,22157012629,8051,77165,33524100023042,3612,582
10. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
856,00849112328,3831,79242,80313923,40916721440,6032,589
11. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
นายชวลิต เจนเจริญ
1067,0945908216,0001,15843,69316100019226,7871,909
12. มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
1102123611,4287671715,2288521230,2031,5136656,9613,144
13. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
นายฉลาด สาโยธา
1299,59975415732,9492,03232,49214337,71329929252,7533,228
14. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
1168,39464910220,9891,33516112400021929,9942,008
15. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต
635,05239916641,3842,35032,74010811,9527023351,1282,927
16. มัธยมศึกษาสุรินทร์
7598895315,4551,0531412,5766141126,4131,1858555,0422,941
17. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
นายสุเทพ ศรบุญทอง
1609,4458479417,3541,28432,93514213,34613325833,0802,406
18. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
1157,9677496211,58585521,8328500017921,3841,689
19. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ว่าที่ร้อยตรีสำรวย นกงาม
977,5965349721,1161,32122,12710100019630,8391,956
20. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
นายสุภชัย ปุริสาย
876,05750111524,0161,47476,29827812,2198521038,5902,338
21. มัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
3286405919,6761,39888,0744671333,2491,7458361,2853,650
22. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
นายถาวร คูณิรัตน์
1739,5577376011,715793161927511,14046523933,0312,022
23. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
นายจรัญ หวานคำ
1348,6017068016,9701,11432,27310300021727,8441,923
24. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
1067,41056410024,2731,31521,2604912,0409020934,9832,018
25. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
875,9814655010,96570421,2476400013918,1931,233
26. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
1218,43569212730,2601,96053,96320111,9008925444,5582,942
27. มัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
4451563812,9078322522,1111,2471435,8831,8848171,3524,019
28. ประถมศึกษายโสธร เขต 1
1387,518715529,38871222,16610100019219,0721,528
29. ประถมศึกษายโสธร เขต 2
1156,6765866311,96788717184300017919,3611,516
30. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
1348,0616399120,2571,35311,0525424,44818722833,8182,233
31. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
16710,7548419218,9411,22333,45217500026233,1472,239
32. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
นายประวิช ยะรินทร์
1187,0245816515,63393643,42615700018726,0831,674
33. มัธยมศึกษาชัยภูมิ
331538196,35643598,642470616,0147913731,3271,734
34. ประถมศึกษาอำนาจเจริญ
17710,9219367114,6721,00732,29810512,0188125229,9092,129
35. ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
1328,8876996814,78898321,9714611,7497220327,3951,800
36. ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
412,8092176014,13278932,34711500010419,2881,121
37. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
956,0594905811,78280016082726,24227215624,6911,589
38. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
1499,3757125710,45670221,5156500020821,3461,479
39. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
1418,853699458,56856300000018617,4211,262
40. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
1187,8976795210,74874954,04219900017522,6871,627
41. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
1609,7968449419,5311,28554,62519300025933,9522,322
42. มัธยมศึกษาขอนแก่น
141,3692065017,0311,16176,5703451335,6501,8318460,6203,543
43. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
1137,83460910724,6111,44621,6368038,83836922542,9192,504
44. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
1086,9155618317,2411,19432,23010300019426,3861,858
45. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
1057,5755689323,3101,35154,31816900020335,2032,088
46. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
855,5483876614,55893454,69920800015624,8051,529
47. มัธยมศึกษาอุดรธานี
8821103309,6456391412,4016371128,9701,4206351,8372,799
48. ประถมศึกษาเลย เขต 1
924,9323975311,25776122,2319512,12010714820,5401,360
49. ประถมศึกษาเลย เขต 2
955,9424405913,03288832,6431,06400015721,6172,392
50. ประถมศึกษาเลย เขต 3
933,864388142,6931851917350001087,474608
51. มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
330339278,3835591513,986658717,4797365240,1511,992
52. ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
966,2914816012,70577422,1528711,5356615922,6831,408
53. ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
574,0373094610,47265521,6797500010516,1881,039
54. มัธยมศึกษาหนองคาย
2155253512,018719119,926449818,6137405640,7121,933
55. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
1398,234733549,22771022,1439724,85620819724,4601,748
56. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
15410,1297696412,43483021,5197311,7437222125,8251,744
57. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
966,439495478,73961011,3116111,6146914518,1031,235
58. มัธยมศึกษามหาสารคาม
553271185,32948344,296256822,4349553532,5911,765
59. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
1649,2509076412,72193811,18312714,33015423027,4842,126
60. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
23013,7681,16110019,0781,44043,91115100033436,7572,752
61. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
1358,2387898016,6401,18922,0419600021726,9192,074
62. มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
331239349,8228021310,9916551024,9161,2856046,0412,781
63. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
1177,3076135711,81779200023,775017622,8991,405
64. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
975,8595447114,4311,01419364200016921,2261,600
65. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
1187,4186487818,2871,16311,3055111,6647419828,6741,936
66. มัธยมศึกษากาฬสินธุ์
131,088185235,2894411313,157787615,6177745535,1512,187
67. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
594,68436411127,3841,58732,4318624,28816617538,7872,203
68. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
1429,73171811024,0391,49743,21712723,9274725840,9142,389
69. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
776,09645310121,9491,35244,31018400018232,3551,989
70. มัธยมศึกษาสกลนคร
211312206,9284751413,977728922,1041,0194543,1222,234
71. ประถมศึกษานครพนม เขต 1
15310,7848429221,3731,23443,83618312,3278325038,3202,342
72. ประถมศึกษานครพนม เขต 2
906,6124549020,8481,16654,84621700018532,3061,837
73. มัธยมศึกษานครพนม
0003410,3646121211,654558510,3004555132,3181,625
74. ประถมศึกษามุกดาหาร
1469,4897579719,4401,30233,03214900024631,9612,208
75. มัธยมศึกษามุกดาหาร
110513195,52033098,14841712,671953016,444855
 7,002458,41337,9365,3701,210,16978,573368334,19517,563195490,49922,75712,9352,493,276156,829