ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคอิสาน ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย
563,6543067918,1901,11632,971127412,80951314237,6242,062
1. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
1057,3497316615,14490443,48415600017525,9771,791
2. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
946,9625428418,3381,19054,48419300018329,7841,925
3. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
นายดำเนิน เพียรค้า
866,0893748619,4421,13675,67025800017931,2011,768
4. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
นายศุภพงษา จันทรรังษ์
1117,0175859419,0681,28432,18010312,5939920930,8582,071
5. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
1177,4256346210,91084919113500018019,2461,518
6. ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
1268,6377659520,9441,48043,58616500022533,1672,410
7. มัธยมศึกษานครราชสีมา
217326185,3194161310,8426111748,1272,4315064,4613,484
8. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
1047,9036409522,7481,38811,1764911,8217820133,6482,155
9. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
987,37356112630,1141,78265,33524100023042,8222,584
10. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
846,10047312429,4111,80042,80313923,40916721441,7232,579
11. ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
นายบุญถิ่น มหาสาโร
1037,0265688416,6371,19843,84816200019127,5111,928
12. มัธยมศึกษาบุรีรัมย์
1102123611,4687691715,2288521230,2031,5136657,0013,146
13. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
นายคำปุ่น บุญเชิญ
1289,69280015833,2912,03232,49214337,71329929253,1883,274
14. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
1148,25761910321,2641,33516112400021830,1321,978
15. ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต
645,21539616341,2762,30643,40413600023149,8952,838
16. มัธยมศึกษาสุรินทร์
6495755415,7521,0581412,9786031126,4571,1858555,6822,921
17. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
นายสุเทพ ศรบุญทอง
1559,6897979819,5441,30643,88916513,71113325836,8332,401
18. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
1168,1147966111,50083421,8328500017921,4461,715
19. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ว่าที่ร้อยตรีสำรวย นกงาม
967,4865199821,4341,33222,12810100019631,0481,952
20. ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
นายสุภชัย ปุริสาย
876,24648911524,2211,48276,29827812,2198521038,9842,334
21. มัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
3286405919,8551,39988,0744671333,2951,7418361,5103,647
22. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
นายถาวร คูณิรัตน์
1739,5817376011,812794161927511,14146523933,1532,023
23. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
นายจรัญ หวานคำ
1348,6037058017,0151,09732,27310300021727,8911,905
24. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
1057,46754810124,7401,33921,2605212,0409020935,5072,029
25. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
865,8944665111,11470921,2476400013918,2551,239
26. ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
1218,53469212730,5691,98553,87320011,9008925444,8762,966
27. มัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
2227253913,2048522724,2481,3631334,2511,8108171,9304,050
28. ประถมศึกษายโสธร เขต 1
1397,873731519,26969922,16610100019219,3081,531
29. ประถมศึกษายโสธร เขต 2
1166,8866166211,78988817184300017919,3931,547
30. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
1358,2526409020,2771,34511,0525424,44818722834,0292,226
31. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
16710,8588459218,9581,21433,45217500026233,2682,234
32. ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
นายประวิช ยะรินทร์
1177,0335626615,80194343,42615700018726,2601,662
33. มัธยมศึกษาชัยภูมิ
331538196,35643598,645470616,0147913731,3301,734
34. ประถมศึกษาอำนาจเจริญ
17510,6099027315,0431,03132,29810511,9846525229,9342,103
35. ประถมศึกษาบึงกาฬ
000000000000000
36. มัธยมศึกษาบึงกาฬ
000000000000000
37. ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
1328,8876996814,82698321,9714611,7497220327,4331,800
38. ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
412,8222226014,18278832,34711500010419,3511,125
39. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
956,0594905811,78480116082726,24227215624,6931,590
40. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
1499,3757125710,45670221,5156500020821,3461,479
41. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
1418,945697458,56856300000018617,5131,260
42. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
1187,9066815210,74874954,04219900017522,6961,629
43. ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
1609,8438469419,5381,28354,61819200025933,9992,321
44. มัธยมศึกษาขอนแก่น
141,3692065017,0311,16176,5703451335,6501,8318460,6203,543
45. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
1147,92161310624,5331,43521,6368038,83836922542,9282,497
46. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
1086,9155618317,2411,19432,23010300019426,3861,858
47. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
1047,5205639423,4341,35754,31816900020335,2722,089
48. ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
865,6513946514,39692054,69920800015624,7461,522
49. มัธยมศึกษาอุดรธานี
8821103309,6456391412,4016371128,9701,4206351,8372,799
50. ประถมศึกษาเลย เขต 1
924,9323975311,25776122,2319512,12010714820,5401,360
51. ประถมศึกษาเลย เขต 2
955,9504395913,03288832,6431,06400015721,6252,391
52. ประถมศึกษาเลย เขต 3
933,864388142,6931851917350001087,474608
53. มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
330339278,5535671513,986658717,4797365240,3212,000
54. ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
956,2114736112,82678222,1528711,5356615922,7241,408
55. ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
574,0633074610,47265521,6797500010516,2141,037
56. มัธยมศึกษาหนองคาย
2155253512,018719119,926449818,6137405640,7121,933
57. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
1398,234732549,19671322,1439724,85620819724,4291,750
58. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
15410,1327716412,43583021,5197311,7437222125,8291,746
59. ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
966,496491478,75561111,3116111,6146914518,1761,232
60. มัธยมศึกษามหาสารคาม
553271185,32948344,296256822,4349553532,5911,765
61. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
1649,3989236412,71993511,18312714,33015423027,6302,139
62. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
23113,8571,1629919,1871,43643,91115100033436,9552,749
63. ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
1348,1127688116,7861,20522,0419600021726,9392,069
64. มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
331740349,9138031311,0836531024,9161,2856046,2292,781
65. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
1177,3236075711,82279200023,775017622,9201,399
66. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
975,8745377114,4311,01419364200016921,2411,593
67. ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
1187,4186487818,2871,16311,3055111,6647419828,6741,936
68. มัธยมศึกษากาฬสินธุ์
131,088185235,2894411313,157787615,6177745535,1512,187
69. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
594,68436411127,3841,58732,4318624,28816617538,7872,203
70. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
1429,79471811024,0831,49743,21712723,9274725841,0212,389
71. ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
776,09645310121,9491,35244,31018400018232,3551,989
72. มัธยมศึกษาสกลนคร
211312206,9284751413,977728922,1041,0194543,1222,234
73. ประถมศึกษานครพนม เขต 1
15310,8608489221,3591,24143,83618312,3278325038,3822,355
74. ประถมศึกษานครพนม เขต 2
906,6344519020,9651,16554,84621700018532,4451,833
75. มัธยมศึกษานครพนม
1105135315,8849422119,802975612,9715508148,7622,480
76. ประถมศึกษามุกดาหาร
1469,4977559719,5121,30933,03214900024632,0412,213
77. มัธยมศึกษามุกดาหาร
000000000000000
 6,977459,49837,6595,3901,221,26378,853372338,32617,699194491,89722,81012,9332,510,984157,021