ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรประจำ สพท. บุคลากรช่วยราชการ ลูกจ้างและอื่นๆ รวม ข้อมูลเพิ่มเติม..
ผอ. รอง ผอ. ศน. บุคลากร.กศ. ขรก.ครู ขรก.พลเรือน พนักงานฯ ประจำ ชั่วคราว อื่นๆ
1 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เขต 1 3 11 28 0 1 0 3 7 0 60
คลิก..
2 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เขต 1 2 9 28 0 0 0 0 1 0 45
คลิก..
3 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เขต 1 2 11 31 0 0 0 4 6 0 57
คลิก..
4 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เขต 1 3 14 33 0 0 0 2 10 0 64
คลิก..
5 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 เขต 1 4 8 39 0 1 0 0 0 0 59
คลิก..
6 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 เขต 1 1 8 34 0 0 0 1 6 0 51
คลิก..
7 สพท.ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เขต 1 2 12 33 0 0 2 4 6 0 62
คลิก..
8 สพท.มัธยมศึกษานครราชสีมา เขต 1 3 11 30 0 0 0 6 13 0 68
คลิก..
9 สพท.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เขต 0 2 10 33 0 0 0 1 3 0 55
คลิก..
10 สพท.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เขต 1 3 13 25 0 0 0 1 23 0 66
คลิก..
11 สพท.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เขต 1 2 19 48 0 0 0 0 10 0 80
คลิก..
12 สพท.ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เขต 0 1 6 30 0 0 0 0 0 0 41
คลิก..
13 สพท.มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 1 9 28 0 0 0 2 11 0 66
คลิก..
14 สพท.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เขต 1 3 10 38 0 2 0 1 6 0 68
คลิก..
15 สพท.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เขต 1 0 7 26 0 2 2 1 6 0 46
คลิก..
16 สพท.ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เขต 0 3 15 36 0 0 0 2 9 0 68
คลิก..
17 สพท.มัธยมศึกษาสุรินทร์ เขต 0 1 7 23 0 0 0 0 0 0 31
คลิก..
18 สพท.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เขต 1 4 21 42 0 0 0 6 8 0 88
คลิก..
19 สพท.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เขต 0 4 9 24 0 0 0 5 0 0 42
คลิก..
20 สพท.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เขต 1 3 15 38 0 0 1 2 10 0 74
คลิก..
21 สพท.ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เขต 1 3 16 38 0 0 0 1 11 0 72
คลิก..
22 สพท.มัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เขต 1 2 6 32 0 0 4 4 4 0 63
คลิก..
23 สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เขต 1 4 21 42 0 0 0 7 3 0 81
คลิก..
24 สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 เขต 1 3 10 37 0 1 0 1 13 0 67
คลิก..
25 สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เขต 1 3 11 33 0 0 0 4 7 0 59
คลิก..
26 สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เขต 1 1 11 28 0 1 0 4 0 0 46
คลิก..
27 สพท.ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เขต 1 1 13 35 0 0 0 0 13 0 63
คลิก..
28 สพท.มัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เขต 1 2 12 22 0 1 0 2 7 0 50
คลิก..
29 สพท.ประถมศึกษายโสธร เขต 1 เขต 1 2 4 36 0 0 0 0 0 0 48
คลิก..
30 สพท.ประถมศึกษายโสธร เขต 2 เขต 1 6 0 27 0 3 0 0 6 0 76
คลิก..
31 สพท.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เขต 2 8 34 32 0 0 0 0 0 0 82
คลิก..
32 สพท.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เขต 1 2 10 31 0 0 0 0 0 0 50
คลิก..
33 สพท.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เขต 1 1 12 37 0 0 0 3 9 0 63
คลิก..
34 สพท.มัธยมศึกษาชัยภูมิ เขต 0 3 11 31 0 0 0 0 0 0 45
คลิก..
35 สพท.ประถมศึกษาอำนาจเจริญ เขต 0 4 11 49 0 0 0 7 0 0 72
คลิก..
36 สพท.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เขต 1 2 15 32 0 0 0 4 2 0 56
คลิก..
37 สพท.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 เขต 1 1 11 13 0 0 0 5 2 0 33
คลิก..
38 สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เขต 1 5 17 39 0 0 0 7 4 0 73
คลิก..
39 สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เขต 1 6 15 41 0 0 0 2 10 0 75
คลิก..
40 สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เขต 1 4 17 38 0 0 0 6 18 0 84
คลิก..
41 สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เขต 1 2 16 35 0 1 0 0 0 0 61
คลิก..
42 สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เขต 1 6 12 35 0 0 0 7 0 0 61
คลิก..
43 สพท.มัธยมศึกษาขอนแก่น เขต 1 3 15 34 0 0 0 0 0 0 75
คลิก..
44 สพท.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เขต 1 5 16 45 0 1 0 5 6 0 81
คลิก..
45 สพท.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เขต 1 3 11 38 0 0 1 4 13 0 71
คลิก..
46 สพท.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 เขต 1 5 8 25 0 0 0 0 0 0 42
คลิก..
47 สพท.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เขต 1 2 14 16 0 0 0 0 1 0 51
คลิก..
48 สพท.มัธยมศึกษาอุดรธานี เขต 1 3 15 26 0 0 0 0 2 0 48
คลิก..
49 สพท.ประถมศึกษาเลย เขต 1 เขต 1 4 7 37 0 0 0 8 6 0 64
คลิก..
50 สพท.ประถมศึกษาเลย เขต 2 เขต 0 1 8 37 0 0 0 0 0 0 51
คลิก..
51 สพท.ประถมศึกษาเลย เขต 3 เขต 1 1 10 33 0 0 0 3 20 0 68
คลิก..
52 สพท.มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เขต 0 3 7 37 0 0 0 0 0 0 47
คลิก..
53 สพท.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เขต 1 5 10 39 0 0 0 10 10 0 76
คลิก..
54 สพท.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เขต 1 1 7 24 0 0 0 4 12 0 49
คลิก..
55 สพท.มัธยมศึกษาหนองคาย เขต 1 1 9 18 0 0 0 3 18 0 50
คลิก..
56 สพท.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เขต 1 4 14 35 0 0 0 0 3 0 59
คลิก..
57 สพท.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เขต 1 1 12 41 0 0 0 0 9 0 67
คลิก..
58 สพท.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เขต 0 2 10 27 0 0 0 0 0 0 41
คลิก..
59 สพท.มัธยมศึกษามหาสารคาม เขต 1 3 14 30 0 0 0 1 3 0 52
คลิก..
60 สพท.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เขต 1 2 10 45 0 2 0 3 8 0 74
คลิก..
61 สพท.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เขต 1 2 12 32 0 0 0 6 0 0 53
คลิก..
62 สพท.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เขต 1 1 5 11 0 5 0 0 0 0 40
คลิก..
63 สพท.มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 2 10 41 0 0 0 1 2 0 57
คลิก..
64 สพท.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เขต 1 4 13 38 0 0 1 6 8 0 78
คลิก..
65 สพท.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เขต 0 2 6 29 0 1 0 6 5 0 52
คลิก..
66 สพท.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เขต 1 2 16 34 0 0 0 3 9 0 68
คลิก..
67 สพท.มัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 3 9 35 0 0 0 0 0 0 48
คลิก..
68 สพท.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เขต 1 7 19 42 0 0 0 7 0 0 77
คลิก..
69 สพท.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เขต 1 5 17 40 0 0 0 2 11 0 76
คลิก..
70 สพท.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เขต 1 3 12 38 0 0 0 5 8 0 67
คลิก..
71 สพท.มัธยมศึกษาสกลนคร เขต 0 0 9 27 0 0 0 0 3 0 40
คลิก..
72 สพท.ประถมศึกษานครพนม เขต 1 เขต 0 3 14 39 0 0 0 0 0 0 75
คลิก..
73 สพท.ประถมศึกษานครพนม เขต 2 เขต 1 2 10 11 0 0 0 1 0 0 31
คลิก..
74 สพท.มัธยมศึกษานครพนม เขต 1 3 4 22 0 0 0 0 0 0 51
คลิก..
75 สพท.ประถมศึกษามุกดาหาร เขต 1 4 10 41 0 0 0 4 0 0 60
คลิก..
76 สพท.มัธยมศึกษามุกดาหาร เขต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
รวม 63 210 873 2,457 0 22 11 187 401 0 4,510
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (25/06/24) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน